دكتر حامد اسدالهی

بیوگرافی

دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد حیوانات
دکتری تربیت بدنی
مدرس و پژوهشگر
نویسنده
مخترع
بنیاد ملی نخبگان ایران (INEF)
مربی و داور ملی کاراته
دارنده کمربند مشکی دان 5 کاراته
مشاوره تغذیه و برنامه نویسی ورزشی
عنوان دار و قهرمان کشور و آسیا
دبیر سبک شوتوکان تن شین کان کاراته کشور
مسئول کمیته آموزش سبک شوتوکان تن شین کان کاراته کشور
مسئول کمیته پژوهش سبک شين دو كيوكوشين کاراته کشور

زمینه های تحقیق

ژنتیک و اصلاح نژاد حیوانات
آنالیز ژنوم
استفاده از اطلاعات مولکولی در طرح های اصلاح نژادی

image

تماس با ما:

آدرس : ایران - تهران
تلفن : 09366505337
ایمیل : Hamed_asadolahi@yahoo.com