دكتر حامد اسدالهی

مقالات

A Genome-wide Association Study of Survival to Unexpected Acute Heat Stress in a F2 Chicken Population
Genome wide association study of resistance to heat stress in chicken using PLINK software
Genome wide association study of resistance trait heat stress in a population of F2 generation chickens using GCTA software
Genetic diversity and population structure in reciprocal cross between broiler line and indigenous chickens
An Association Study of CEP78, MEF2C, VPS13A, and ARRDC3 Genes Polymorphisms and Resistance to Heat Stress in a F2 Chicken Population
مطالعات پویش ژنوم و استفاده از پکیج SNP assoc در نرم افزار آماری R
مطالعه وابستگی ژنتتیکی بین مارکر و صفت بر اساس لینکاژ نامتعادل در سطح ژنوم
نقشه یابی ژنتیکی مبتنی بر لینکاژ
عدم تعادل لینکاژ در ژنتیک
انتخاب در جمعیت
مارکرهای ژنتیکی
صفات کمی و جایگاه این صفات در ژنوم
عوامل ژنتیکی موثر بر توسعه رنگ بدن اسب
اهمیت شناسایی عوامل کنترل کننده رنگ بدن اسب

image

تماس با ما:

آدرس : ایران - تهران
تلفن : 09366505337
ایمیل : Hamed_asadolahi@yahoo.com