دكتر حامد اسدالهی

رزومه


اطلاعات تحصیلی

دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد حیوانات

دکتری تربیت بدنی


زبان انگلیسی

حرفه‌ای


مهارت‌ها

مربی و داور ملی کاراته

مدرس دفاع شخصی

مدرس و مورد تایید کمیته آموزش فدراسیون کاراته

مقاله نویسی حرفه‌ای

آنالیز ساختار ژنتیکی جمعیت

خونگیری از پرندگان

استخراج DNA

پی سی آر

الکتروفورز افقی

الکتروفورز عمودی دو طرفه

نرم افزار casa تحرک اسپرمی

نرم افزار casa مورفولوژی اسپرمی

مطالعه پویش ژنوم (GWAS)

Genomic selection

Tassel software

GAPIT software

STRUCTURE software

BlupF90 software

GS3 software

NRC 2001 software

R software

PLINK software

GCTA software

SAS software

Minitab software

SPSS software

DMU software

OLIGO software

Primer3 online software

Endenote software

Mendely online software

UFFDA software

SPARTAN software

WUFFDA software

Office

Internet

Windows

LINUX


سوابق کاری
مدرس دروس ژنتیک، تغذیه، بیوشیمی و فیزیولوژی
مدرس هوا و فضای سپاه پاسداران
مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع)

image

تماس با ما:

آدرس : ایران - تهران
تلفن : 09366505337
ایمیل : Hamed_asadolahi@yahoo.com