دكتر حامد اسدالهی

درباره ما

image

دکتر حامد اسدالهی

image
دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد حیوانات
دکتری تربیت بدنی
مدرس و پژوهشگر

image

تماس با ما:

آدرس : ایران - تهران
تلفن : 09366505337
ایمیل : Hamed_asadolahi@yahoo.com